środa, 18 maja 2011

Konkurs sztuki na bilbordach Art Moves 2011. Zmierz się z tematem!


http://www.artmovesfestival.org/polski/aktualnoscipl.html

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy artysta zainteresowany sztuką na bilbordach. Prace można nadsyłać do dnia 20.07.2011 drogą elektroniczną na adres: artmoves@tlen.pl
10 najlepszych prac pokażemy na bilbordach w trakcie Festiwalu Art Moves we wrześniu / październiku 2011 w Toruniu. Twórca najlepszej pracy otrzyma główną nagrodę w wysokości 10.000 PLN.

W tym roku artyści są zaproszeni do twórczej interpretacji hasła: „Rzeczywistość czy fikcja? Udajmy, że tego nie ma”.

Konkursowe hasło można traktować jako pewnego rodzaju metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Jest to pytanie o to, czy to z czym mamy zwykle do czynienia jest realne czy fikcyjne i jak można odróżnić jedno od drugiego? Pytanie to równocześnie zachęca do namysłu nad tym, co my jako pojedyncze jednostki ludzkie, jak i całe zbiorowości staramy się ukryć. Czy są takie zjawiska, procesy, wydarzenia, których staramy się nie dostrzegać i udajemy, że "tego nie ma"? Czy takie procesy społeczne jak narastający poziom lęku, rozpad więzi międzyludzkich, pogłębiające się wyalienowanie to rzeczywistość czy fikcja? Jednak można nie tylko udawać, że nie istnieją zjawiska negatywne, ale również pozytywne. Media informują nas głównie o negatywnych wydarzeniach, mało uwagi poświęcając zdarzeniom pozytywnym, uważając je za zbyt nudne i mało ekscytujące. Czy w ten sposób relacjonują prawdziwy obraz rzeczywistości czy wytwarzają fikcję? Czy internet jako najnowocześniejsze medium komunikacji pomaga nam w dotarciu do tego, co jest prawdą, czy raczej wciąga nas w świat wykreowanej fikcji? Czy nowoczesne formy komunikacji pomagają nam, czy utrudniają kontakt z realnością? Takich tropów interpretacyjnych jest bardzo wiele i wiele jest odpowiedzi. Uważamy, że pytanie o to, co jest realne, a co fikcyjne ma głęboki sens. Bo jeśli przestaniemy pytać o to, co jest prawdziwe, a co nie, co dostrzegamy, a co ukrywamy, to czy w ogóle będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie kim jesteśmy i jaki jest świat, w którym żyjemy?

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie konkursu.


ART MOVES 2010
3 Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach
01.09 – 17.10.2010 Toruń

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Poproszę wpis w indeksie;)