wtorek, 4 maja 2010

zapraszam na ostatki

czyli trzy ostatnie zajęcia

III rok "Sztuki piękne" - 5.05, 19.05 (kończymy złocenia i oddajemy fotografie obiektów z opisem w konwencji: tytuł pracy, podjęta technika, rodzaj złoceń, podpis, wydział, rok) i
2.06.2010 wpisy do indeksów

II rok "Malarstwo...." - 18.05 (kończymy i oddajemy prace oraz ich fotografie w konwencji; opis pomysłu, ilustracja i podpis, wydział, rok), 1.06. wpisy do indeksów i zaliczenia.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA
Termin 2.06. jest ostatecznym dla prezentacji prac i oddania zdjęć. Na tej podstawie wystawione zostaną oceny. Prace nie mogą być malowane/złocone w domu, oceniam wyłącznie te zatwierdzone osobiście lub mailowo i realizowane na zajęciach. Osoby chronicznie nieobecne proszone są dostarczenie do sekretariatu zwolnień lekarskich i uzgodnienie ze mną warunków zaliczenia poprawkowego.

zapraszam i pozdrawiam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Poproszę wpis w indeksie;)